Lydighed – i DcH regi kaldet DcH Programmet – er en hundesport hvor hund og fører, i samarbejde, udfører en række fastlagte dressur øvelser sammen. Hunden trænes også i at bruge sine medfødte instinkter til at udføre næsearbejde i form af sporsøg og frit søg efter genstande.

God kontakt med hunden er nødvendigt i mange af øvelserne, hvor præcision er vigtigt, mens det i andre øvelser er et krav, at hunden kan arbejde selvstændigt.

Lineføring/fri ved fod
Hunden lærer at gå/være ‘på plads’ tæt op ad hundeførerens venstre ben, og at følge hundeføreren præcist og opmærksomt i gang, løb, temposkift, vendinger og opstandsninger. Øvelsen er en dressur-øvelse, der udføres i korte, koncentrerede forløb, så det er ikke en god idé at bruge øvelsen til bare at få hunden til at gå pænt i snor – det skal den naturligvis også lære, men de to ting trænes hver for sig.

Fra B-klassen og opefter udføres øvelsen uden line.

Dæk – sit – stå
Hunden skal hhv. dække, sidde og stå på kommando, og blive i stillingen, mens hundeføreren går væk, indtil han/hun går tilbage til hunden, eller kalder den til sig.
I de højere klasser udføres øvelserne i gang eller løb.
I A- og Eliteklassen er der tillige ‘gruppe-dæk’, hvor flere hunde dækkes af på række, og ligger i hhv. 5 og 10 minutter, mens hundeførerne er ude af syne.

Apport
Hunden lærer at hente en apportpind eller -buk af træ, og aflevere den siddende foran føreren.
I A- og Eliteklassen bruges to apporter af forskelligt materiale, der skal kastes efter hinanden, eller samtidig i hver sin retning.

Spring
Hunden lærer at springe frem og tilbage over et ca. 1 m højt springbræt med skrå sider.
I B-klassen laver hunden en apportøvelse hen over springbrættet, og i A- og E-klassen skal hunden stå eller sidde med apporten før den springer tilbage og afleverer den til føreren.

Fremadsendelse
Hunden lærer at løbe fremad i en lige linie i den retning, føreren sender den, dække på kommando og blive liggende, indtil den kaldes ind igen.
Øvelsen er først med i konkurrenceprogrammet i B-klassen, hvor hunden skal løbe 20 skridt ud. I A- og Eliteklassen skal den løbe hhv. 30 og 40 skridt.

Rundering/eftersøgning
Hunden lærer at finde en mere eller mindre skjult person (figurant), og blive ved vedkommende og give hals, indtil føreren kommer ud og henter hunden. Hunden giver hals for at få en belønning (f.eks. en bold eller nogle godbidder), og der er derfor intet aggressivt i ‘bevogtningen’. Øvelsen kan også udføres med bringsel, hvor hunden i stedet for halsgivning skal bringe hundeføreren ud til figuranten.
I C-klassen bliver hunden sendt direkte ud til figuranten, der er delvis synlig for hunden, mens den i B-klassen først sendes ca. 25 skridt i én retning, hvor der ikke er nogen figurant, og så kaldes tilbage og sendes i den modsatte retning, hvor den så skal finde figuranten, ved at den får fært af ham/hende, når den løber forbi det sted, vedkommende er skjult.
I A- og Eliteklassen er figuranterne gemt i et større område, som hunden skal gennemsøge. Hundeføreren går midt gennem området og sender hunden hhv. 40 (A) og 50 (E) skridt ud, skiftevis til den ene og den anden side. Hunden skal løbe nogenlunde lige og komme tilbage når der bliver kaldt/fløjtet. Den skal bruge sin næse hele vejen, så den får fært af de skjulte figuranter, som den skal blive ved og halse, til føreren kommer og henter den.

Halsgivning for genstand
I A- og Eliteklassen skal hundene kunne finde og halse ad en større genstand, som f.eks. en taske eller en gasflaske. Der skal være fært på genstandene, dvs. nogen skal have rørt ved dem for nylig, og det er denne fært, hundene lærer at reagere på. Genstanden skal ‘bevogtes’ på samme måde som en figurant. I A-klassen er det en øvelse for sig, mens genstanden i Eliteklassen er gemt ude i eftersøgningsarealet.

Spor
Hunden lærer at følge et spor, hvor en person har gået hen over f.eks. en mark. Det er vigtigt, at hunden følger sporet meget præcist, både på lige strækninger og gennem vinkelrette knæk på sporet, og i de højere klasser også gennem spidse vinkler. Undervejs på sporet ligger der et antal små genstande, som hunden skal finde og samle op eller påvise ved f.eks. at dække når den finder dem. Spor kan ligge på meget forskelligt underlag, både græs, stubmark, bar jord.
Spor er først med som konkurrenceøvelse i B-klassen, hvor det er 1 time gammelt, 200 skridt langt, med to vinkelrette knæk. I de høje klasser er det væsentligt længere og vanskeligere – i Eliteklassen er det 2 timer gammelt, 1000 skridt langt, og har en del knæk og spidse vinkler.

Frit søg
I det frie søg skal hunden finde en eller flere mindre genstande (f.eks. en pung, en handske eller en sko) inde i et afgrænset stykke naturområde, et ‘felt’. Hunden arbejder selvstændigt, dvs. uden snor, og hundeføreren må ikke gå ind i feltet.
I C-klassen er feltet 20 x 20 skridt, og der er én genstand, som hunden skal finde og komme ud og aflevere til føreren. Op gennem klasserne bliver feltet større og der bliver flere genstande – Eliteklassens felt er 70 x 70 skridt, og der er fire genstande, der skal findes.

 Prisen for ovenstående er i 2022 Kr. 1275,- som også dækker:

  • Medlemskab af DcH-Svendborg
  • Medlemskab i DcH landsforening
  • Medlemskab i Kredsen

Nyheder

Sponsorer