Sporarealer på Thurø. pr. 22.08.2020 – 15.05.2021


Nedennævnte arealer må bruges.

Der må gås spor på markerne på Nordvej, Eriksholm og ved Flagebakken 206 på Thurø.

Husk kun parkering ved transformer, når der trænes på Eriksholmsvej.

Dette gælder også hundeførere som ikke er trænere, dog kun sammen med en træner fra DcH - Svendborg.

HUSK der må ikke ligge noget på arealerne og parkeringsstederne, når stederne er forladt.

God sportræning.

Hilsen
Arne Knudsen

Nyheder

Sponsorer